Kętrzyn ożył...

Już od kilkunastu lat, jak co roku w połowie lipca hodowcy koni ras zimnokrwistych czekają na czempionat młodzieży polskiego konia zimnokrwistego. I jak dotychczas tak również w roku bieżącym, w dniach 24 - 25 lipca odbył się IX Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, a po raz czternasty Pokazy Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty.


Po dwóch tygodniach od Czempionatu można już na spokojnie dokonać oceny i wyciągnąć wnioski na przyszłość.


Rok temu, po VIII Czempionacie Ogólnopolskim Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty wielu obserwatorów mogło odczuć delikatny niedosyt i uznać, że Stado Ogierów w Kętrzynie, jako główny organizator przedsięwzięcia boryka się z pewnego rodzaju trudnościami, Czempionatowi brakowało bowiem impetu i tej świetności sprzed kilkunastu lat.


Dziś już jesteśmy po IX Czempionacie i możemy dokonać oceny, czy ten niedosyt został zaspokojony.


Przygotowania do tegorocznego przedsięwzięcia rozpoczęły się wcześnie niż było w zwyczaju dotychczas i trwały praktycznie od listopada 2009 roku. Dyrektor Stada Ogierów w Kętrzynie Pan Jerzy Gawarecki już wtedy przystąpił do organizacji Czempionatu, chcąc za wszelką cenę przywrócić jego dawny blask.


Do Komitetu Organizacyjnego, jak co roku został zaproszony Polski Związek Hodowców Koni, Warmińsko - Mazurski Związek Hodowców Koni, Stado Ogierów "Łąck" Sp. z o.o., oraz po raz pierwszy Stadnina Koni "Nowe Jankowice" Sp. z o.o. i nowopowstały Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych.


Dyrektor Stada Ogierów w Kętrzynie Pan Jerzy Gawarecki, jak również cały Komitet Organizacyjny za punkt honoru postawił sobie, aby IX Ogólnopolski Czempionat stał się "Janowem" Polskiego Konia Zimnokrwistego.


Patronat Honorowy nad Ogólnopolskim Czempionatem Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki. Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, zwrócił się do Zarządu TVP o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Medialnym, co zostało rozpatrzone pozytywnie.


Komitet Organizacyjny, Dyrektor Stada Ogierów w Kętrzynie i Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych przystąpił do pozyskiwania środków. Po raz pierwszy w historii Czempionatu został złożony wniosek o pozyskanie środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, został złożony wniosek do Funduszu Promocji Mięsa Końskiego. Wnioski te zostały rozpatrzone pozytywnie. Wszystkie agendy rządowe skupione wokół resortu rolnictwa zaczynając od Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a kończąc w szczególności na Agencji Nieruchomości Rolnych wsparły finansowo całe przedsięwzięcie. Do tego dziesiątki innych przedsiębiorstw i indywidualnych osób również wsparły finansowo i organizacyjnie nasz wspólny Czempionat.


Sam Czempionat Przebiegał podobnie, jak w latach ubiegłych. Konie wyceniane były w tych samych kategoriach z tą różnicą, że ilość koni uczestnicząca w Czempionacie przeszła najśmielsze oczekiwania organizatora i doszła do liczby około 80. Komisja wyceniająca składała się z członków Księgi Stadnej Polskiego Konia Zimnokrwistego, w skład której wchodzą: Wiesław Niwiński - Kierownik Biura Podlaskiego Związku Hodowców Koni (przewodniczący komisji), Jerzy Gawarecki - Dyrektor SO Kętrzyn (członek komisji), Wojciech Ganowicz - Główny Hodowca SO Sieraków (członek komisji), Andrzej Kopczyk - Kierownik Biura Pomorskiego Związku Hodowców Koni (członek komisji), Marek Morawiec - Kierownik Biura Warmińsko - Mazurskiego Związku Hodowców Koni (członek komisji). Komisja przyjęła zasadę, że poszczególni członkowie komisji przy wycenie koni z własnych regionów nie uczestniczyli w ocenie.


Jak co roku sama wycena wśród hodowców wzbudziła olbrzymie emocje, stąd Zarząd Związku zamierza wystąpić do Księgi Stadnej Polskiego Konia Zimnokrwistego z propozycją nowego sposobu przebiegu głosowania, tak by negatywnych emocji było jak najmniej.


W pierwszym dniu Czempionatu wybrano Czempionkę Klaczy Rocznych, którą została Klacz JULA - Stadnina Koni Nowe Jankowice, Czempiona Ogierów Rocznych, którym został Ogier LASEL - Stadnina Koni Nowe Jankowice, oraz Czempionkę Klaczy Dwuletnich - Klacz JONATA - Roman Szultka Stajnia w Dolinie Brdy, Czempiona Ogierów Dwuletnich - ASER - Jerzy Rożko.


Należy pamiętać, że sobotniej wycenie towarzyszyło wiele pokazów, między innymi słynna poręcz ogierów zimnokrwistych, wernisaż obrazów związanych z tematyką koni zimnokrwistych, ale nie można było nie zwrócić uwagi na to, iż w trakcie Czempionatu w ramach Funduszu Promocji Koni Mięsa Końskiego odbyła się wspaniała degustacja wędlin wyprodukowanych z mięsa końskiego. Ponadto podczas tegorocznej imprezy został wygłoszony wykład dr hab. Karola Borzuty na temat składu i walorów odżywczych mięsa końskiego. Jak co roku w sobotni wieczór przy ognisku spotkali się hodowcy, organizatorzy, sponsorzy i sympatycy koni ras zimnokrwistych.


Drugiego dnia wybrano Czempionkę Klaczy, którą została Klacz JONATA - Roman Szultka Stajnia w Dolinie Brdy, oraz Czempiona Ogierów, którym został Ogier ASER - Jerzy Rożko. Wice Czempionami została Klacz JULA i Ogier FAGON ze Stadniny Koni Nowe Jankowice i zanosi się na to, że za rok państwowy sektor będzie miał bardzo dobrą stawkę koni.


Drugi dzień to przede wszystkim XIV Pokazy Koni. Zaczęto od prezentacji ras i pokazów zaprzęgów końskich, następnie pokaz kaskaderski Jakuba Ciemnoczołowskiego, pokaz jazdy w siodle damskim sióstr Skowron, pokaz władania białą bronią rodziny Skowron. Nie zabrakło również zawodów w sile uciągu ogierów zimnokrwistych i zawodów w powożeniu.


Pokazy te dzięki szczególnej oprawie budziły wielki entuzjazm wśród publiczności, której z godziny na godzinę przybywało coraz więcej. Szczególny entuzjazm wzbudził pokaz kaskaderski Jakuba Ciemnoczołowskiego, oraz zawody w sile uciągu ogierów zimnokrwistych i zawody w powożeniu, gdzie profesjonalne tzw. "maratonówki" zaprzężone były w ogiery zimnokrwiste. Zrobiło to ogromne wrażenie na publiczności. Nagrodą w zawodach w powożeniu był Puchar Prezesa Stadniny Koni "Nowe Jankowice", co mam nadzieję, stanie się coroczną tradycją. Nie można również zapominać o poręczy ogierów zimnokrwistych i o przepięknym kadrylu sulek prowadzonym przez dziewczęta z Klubu Jeździeckiego "Rolimpex".


Tegoroczny Czempionat już za nami, a organizatorzy nauczeni doświadczeniem lat ubiegłych, zdają sobie sprawę, iż organizację kolejnego, tym razem X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty należy rozpocząć już z chwilą zamknięcia ostatniego przedsięwzięcia. A przyszłoroczna impreza zapowiada się niezwykle ciekawie, organizatorzy zapowiadają m.in. bicie rekordu świata w poręczy ogierów zimnokrwistych.


Czy IX Czempionat można zaliczyć do udanych? Mam nadzieję, że moja ocena, jako Wiceprezesa Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, nie jest tylko subiektywną oceną, ale liczę na to, iż wielu obserwatorów uroczystości, zgodzi się ze mną, iż tegoroczny Czempionat był bardzo udany, a organizatorzy mogą czuć się usatysfakcjonowani, że był to "Janów" koni ras zimnokrwistych. Widać było, że przedsięwzięcie wróciło do swojej dawnej świetności, a także to, że nie brakowało środków na organizację całej imprezy. Czempionat skupił ponownie hodowców koni ras zimnokrwistych i dzięki swojemu rozmachowi spowoduje, że za rok będzie ich więcej. Czempionat zwrócił na siebie uwagę zarówno parlamentarzystów, władz rządowych i samorządowych. Władze województwa Pomorskiego zaszczyciły swoją obecnością imprezę. Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Kamiński i Radny Województwa Pomorskiego Patryk Demski odznaczyli najlepsze konie ze swojego województwa. Sobotniej wycenie i imprezom towarzyszącym bacznie przyglądał się Wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych Pan Sławomir Pietrzak.


Widać było również, że nie ma już "słabych" koni, że kultura prezentacji koni dogoniła Europę i jest na światowym poziomie. Widać było także, że prywatna hodowla dogania państwowy sektor tzn. Stadninę Koni "Nowe Jankowice", co bardzo dobrze wróży na przyszłość, ale zaznaczyć należy, że tak zwany państwowy sektor odgrywa pierwsze skrzypce w polskiej hodowli koni ras zimnokrwistych i dzięki temu sektorowi można organizować choćby takie przedsięwzięcia jak te. Za realizację tego zadania, po włączeniu Stada Ogierów w Kętrzynie, będzie odpowiedzialna Stadnina Koni "Nowe Jankowice".


Zarząd Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych za jeden z głównych priorytetów uważa uczynienie ze Stada Ogierów w Kętrzynie kolebki koni ras zimnokrwistych w Polsce, a z Czempionatu imprezy europejskiej. Stąd liczne wizyty zagraniczne i obecność na tegorocznym Czempionacie gości ze Szwecji, Belgii, Francji i Włoch.


Czempionat skupił również uwagę świata polskiej nauki związanej z końmi, czego efektem ma być zorganizowanie w listopadzie br. konferencji naukowej m.in. pod patronatem naszego Związku, której celem będzie wypracowanie nowych zadań programowych dla polskiej hodowli koni ras zimnokrwistych.


Czempionat dzięki Patronatowi Medialnemu TVP "wypłynął na szerokie wody". Pierwszy raz od wielu lat informacja o imprezie pojawiła się w wydaniu głównym Wiadomości, bieżące relacje w TVP Olsztyn, szeroka relacja w Agrobiznesie dla TVP1 oraz realizacja całego programu Galop dla TVP Sport, szeroka relacja w dwutygodniku nowoczesnego rolnika Farmer. Wszystko to pozwoli na bliższe poznanie konia zimnokrwistego i poznanie przede wszystkim tego, w jaki sposób tego konia współcześnie można wykorzystać. Koń Zimnokrwisty zaczyna w Polsce mieć swój marketing, zaczyna budować swoją markę.


Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, jako nowy podmiot reprezentujący hodowców, bardzo mocno zaangażował się w organizację IX Ogólnopolskiego Czempionatu i nie zamierza na tym poprzestać, co w przyszłości ma zaowocować konsekwencją w realizacji wcześniej zaprezentowanych założeń.


Zarząd Związku składa serdeczne podziękowania przede wszystkim Panu Jerzemu Gawareckiemu - Dyrektorowi SO Kętrzyn, na którego głównie barkach spoczęła organizacja Czempionatu, składa podziękowania również Panu Władysławowi Brejta - Prezesowi Polskiego Związku Hodowców Koni, Panu Andrzejowi Stasiowskiemu - Dyrektorowi Biura PZHK, Panu Andrzejowi Mandeckiemu - Prezesowi Stadniny Koni "Nowe Jankowice" - nowemu właścicielowi SO Kętrzyn, Bolesławowi Wyszatyckiemu - Prezesowi Stada Ogierów "Łąck" - dotychczasowemu właścicielowi SO Kętrzyn.


Zarząd Związku dziękuje w szczególności Panu Tomaszowi Nawrockiemu - Prezesowi Agencji Nieruchomości Rolnych i Sławomirowi Pietrzakowi - Wiceprezesowi Agencji Nieruchomości Rolnych, którzy tak mocno wsparli organizację Czempionatu. Dziękujemy również kierownictwom Agencji Rynku Rolnego i Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa.


Dziękujemy wszystkim tym, którzy czynnie uczestniczyli w organizacji IX Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty.


Ale w szczególności dziękujemy wszystkim hodowcom, którzy tak licznie uczestniczyli w Czempionacie, bo to oni tworzą to święto Polskiego Konia Zimnokrwistego i bez nich tej imprezy nigdy by nie było. Szczególne podziękowania należą się również Komisji, która wyceniała nasze piękne konie.


Na koniec wypada jedynie zaprosić na Jubileuszowy X Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty.


Wiceprezes Zarządu
Rafał Romanowski


powrót na stronę głównąZwiązek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych
Nowe Jankowice 17
86-320 Łasin

Tel/fax: (056) 466 08 25
lub: 0048 56 466 08 25
e-mail: kontakt@konzimnokrwisty.pl